นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการให้แก่ Tatmediaassets.com ทั้งหมด
โดยทางทีมงานได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งว่าทางเรามีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร มีวัตถุประสงค์ใดบ้าง รวมถึงการติดต่อเรา โดยท้ายที่สุดเราเคารพและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน Tatmediaasets.com อย่างที่สุด